fbpx

Terapia Manualna, moduł: Badanie i strategie leczenia kręgosłupa szyjnego oraz kompleksu barkowego.

Ernest Wiśniewski
Ernest Wiśniewski
Last Update 18 maja 2023
0 already enrolled

O kursie

Terapia Manualna to model diagnozowania i leczenia pacjentów. Jej podstawą są wypracowane przez dziesiątki lat algorytmy badania, wzbogacane o współczesną wiedzę opartą na dowodach naukowych (EBM) i statystykę.

Data: 4–8 października 2023 r.
Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 40 godz. edukacyjnych

Więcej o kursie: www.fabrykazdrowia.edu.pl/szkolenia/

Unikatowy system badania prowadzi fizjoterapeutę począwszy od szerokiego spojrzenia na ograniczenia pacjenta w stanie jego funkcjonowania, aż do precyzyjnego zidentyfikowania zaburzeń w strukturach (stawach, mięśniach, nerwach) oraz przyczyn ich powstawania. Bazując na rozbudowanym modelu wnioskowania klinicznego z uwzględnieniem obszernego wywiadu, analizy ruchu i postawy ciała, budowane są hipotezy możliwych przyczyn zaburzeń oraz strategie i plany leczenia.

Terapia Manualna rozumiana jako strategia badania i leczenia z wykorzystaniem takich technik jak mobilizacja stawów, neuromobilizacja nerwów, technik leczenia tkanek miękkich, jak również treningu medycznego, sprawdza się wyjątkowo skutecznie u pacjentów z bólem kręgosłupa i stawów obwodowych. W procesie leczenia przywracana jest zdolność struktur do przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych, co wpływa bezpośrednio na poprawę stanu funkcjonowania i komfort życia pacjentów.

Terapia Manualna znajduje także szerokie zastosowanie po przebytych urazach i operacjach chirurgicznych. Jej działanie polega na przywracaniu fizjologicznej funkcji wszędzie tam, gdzie zmiany w strukturach narządu ruchu są odwracalne. Ponadto tam, gdzie możliwości fizjologicznej regeneracji ze względu na przebyte urazy lub przebieg choroby są niemożliwe lub trudne do osiągniecia, tam dzięki Terapii Manualnej szukamy i tworzymy mechanizmy kompensacyjne.

Szkolenie w Terapii Manualnej obejmuje łącznie 280 godzin edukacyjnych, podzielonych na 7 modułów, każdy po 5 dni. Kurs zakończony jest egzaminem teoretyczno-praktycznym. Po każdym ukończonym module uczestnik otrzymuje zaświadczenie, a po zdanym egzaminie końcowym – Certyfikat Terapeuty Manualnego.

Korzyści z kursu

Uczestnik kursu nabędzie umiejętności badania przesiewowego (screeningu) opartego na modelu odrzucania mało prawdopodobnych hipotez prowadzących do wskazania odpowiedzialnych za problem bólowy struktur w środkowym regionie kręgosłupa szyjnego i stawu ramienno-łopatkowego;
Uczestnik kursu Odpowiednio dobiera techniki badania manualnego dla struktur stawowych, mięśniowych i nerwowych i potrafi je wykonać dla oceny szczegółowej w regionie kręgosłupa szyjnego i stawu ramienno-łopatkowego.
Uczestnik kursu potrafi interpretować i przeprowadzić wnioskowanie kliniczne z przeprowadzonego badania w formie budowania hipotez przyczynowo – skutkowych wyjaśniających przyczynę zaburzenia stanu funkcjonowania;
Uczestnik kursu odpowiednio dobiera techniki leczenia manualnego i potrafi je wykonać dla dolegliwości bólowych kręgosłupa na tle zmienionych chorobowo struktur oraz wykonać techniki mobilizacji stawowych i mięśniowych przy ograniczonej ruchomości stawu ramienno-łopatkowego.
Uczestnik kursu potrafi planować i realizować działania związane z odtwarzaniem ograniczonych aktywności dnia codziennego w celu poprawy stanu funkcjonowania, w tym doboru odpowiednich ćwiczeń i obciążeń w treningu medycznym.
Uczestnik kursu zna i potrafi zastosować w praktyce poszczególne elementy badania oraz identyfikuje najczęściej występujące ograniczenia stanu funkcjonowania z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego i ograniczeń ruchomości stawu ramienno-łopatkowego.
Uczestnik kursu zna i interpretuje typowe „wzorce bólowe” struktur: stawowych, nerwowych i mięśniowych w kręgosłupie szyjnym. Potrafi wymienić i opisać typowe cechy różnicujące dla każdej z omawianych struktur, w tym m.in.: typowy charakter i topografię bólu oraz czynniki wpływające na nasilenie i zredukowanie objawów.
Uczestnik kursu zna i interpretuje typowe „wzorce ograniczenia ruchomości ” struktur: stawowych i mięśniowych w stawie ramienno-łopatkowym. Potrafi wymienić i opisać typowe cechy różnicujące dla każdej z omawianych struktur.
Uczestnik kursu zna zasady i potrafi układać programy profilaktyczne w tym instruktaże do samodzielnej pracy pacjenta, podtrzymujące efekty leczenia i przeciwdziałające nawrotom dolegliwości bólowych w schorzeniach mięśniowo-szkieletowych.
Uczestnik kursu identyfikuje i wskazuje czynniki zagrożenia dla leczenia manualnego tzw. „red flags”. Wie w jakich zachować szczególną ostrożność i skierować pacjenta do dalszej diagnostyki.

Materiał zawiera

 • Dużo praktycznej wiedzy
 • Skrypt i inne materiały szkoleniowe
 • Certyfikat uczestnictwa (z uwzględnieniem godzin edukacyjnych)
 • Dostęp do wiedzy zweryfikowanego prowadzącego
 • Organizator zapewnia również przerwy kawowo-deserowe

Grupa docelowa

 • Kurs przeznaczony dla studentów 4 i 5 roku kierunku fizjoterapia i fizjoterapeutów.
 • Szczególnie polecane jest jako pierwsze szkolenie dla młodych i jeszcze niedoświadczonych osób, ale fizjoterapeuci z dłuższym stażem pracy i doświadczeniem znajdą tu również możliwość wzbogacenia i urozmaicenia swojego warsztatu pracy.

Plan kursu

Ogólne wprowadzenie do modelu badania i koncepcji Terapii Manualnej.

Badanie funkcjonalne oraz techniki leczenia kręgosłupa szyjnego z typowym problemem: stawowym, mięśniowym oraz w strukturach nerwowych.

Badanie i leczenie ograniczenia ruchomości w stawie ramienno-łopatkowym.

Przykłady ćwiczeń odtwarzania aktywności (stanu funkcjonowania),

Przykłady ćwiczeń (treningu medycznego) do samodzielnej pracy pacjenta.

Instruktor

Ernest Wiśniewski

Fizjoterapeuta

0/5
3 Kursy
0 Opinii
0 Uczestników
MSc, OMT, MBA, Instruktor Terapii Manualnej Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty nr 007

Absolwent studiów doktoranckich warszawskiej AWF oraz studiów MBA na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Uczestniczył i prezentował wykłady na ponad 40 konferencjach w Polsce i zagranicą. Odbył ponad 2000 godzin edukacji podyplomowej m. in. w zakresie metod: McKenzie (certyfikat 2003), PNF (poziom 1-5, 2006) oraz Terapii Manualnej (Szkoła Niemiecka) w Polsce i w Niemczech, uzyskując kolejno Certyfikat Terapeuty Manualnego (2006 r.) oraz Certyfikat Międzynarodowego Terapeuty Manualnego (OMT, 2009 r.). Przez kolejne 5 lat asystował na blisko 50 szkoleniach (modułach) i w 2014 roku został pierwszym polskojęzycznym Instruktorem w Szkole Niemieckiej Terapii Manualnej. Doświadczenie kliniczne zdobywa i rozwija od 2000 roku, skupiając się głównie na fizjoterapii ortopedycznej. Nieprzerwanie doskonali i rozwija warsztat pracy klinicznej i edukacyjnej w kierunku: badania, dokumentowania i wnioskowania klinicznego.

Zobacz więcej

Write a review

Kurs_Neoreh_01

1920,00 

Level
Wszystkie poziomy

Materiał zawiera

 • Dużo praktycznej wiedzy
 • Skrypt i inne materiały szkoleniowe
 • Certyfikat uczestnictwa (z uwzględnieniem godzin edukacyjnych)
 • Dostęp do wiedzy zweryfikowanego prowadzącego
 • Organizator zapewnia również przerwy kawowo-deserowe