fbpx

Terapia Manualna Szkoła Niemiecka (Moduł 1)

Ernest Wiśniewski
Ernest Wiśniewski

Opis

Termin 23-27.03.2022 r.
Miejsce: Warszawa

Terapia Manualna to model diagnozowania i leczenia pacjentów. Jej podstawą są wypracowane przez dziesiątki lat algorytmy badania, wzbogacane o współczesną wiedzę opartą na dowodach naukowych (EBM) i statystykę.

Unikatowy system badania prowadzi fizjoterapeutę począwszy od szerokiego spojrzenia na ograniczenia pacjenta w stanie jego funkcjonowania, aż do precyzyjnego zidentyfikowania zaburzeń w strukturach (stawach, mięśniach, nerwach) oraz przyczyn ich powstawania. Bazując na rozbudowanym modelu wnioskowania klinicznego z uwzględnieniem obszernego wywiadu, analizy ruchu i postawy ciała, budowane są hipotezy możliwych przyczyn zaburzeń oraz strategie i plany leczenia.

Terapia Manualna rozumiana jako strategia badania i leczenia z wykorzystaniem takich technik jak mobilizacja stawów, neuromobilizacja nerwów, technik leczenia tkanek miękkich, jak również treningu medycznego, sprawdza się wyjątkowo skutecznie u pacjentów z bólem kręgosłupa i stawów obwodowych. W procesie leczenia przywracana jest zdolność struktur do przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych, co wpływa bezpośrednio na poprawę stanu funkcjonowania i komfort życia pacjentów.

Terapia Manualna znajduje także szerokie zastosowanie po przebytych urazach i operacjach chirurgicznych. Jej działanie polega na przywracaniu fizjologicznej funkcji wszędzie tam, gdzie zmiany w strukturach narządu ruchu są odwracalne. Ponadto tam, gdzie możliwości fizjologicznej regeneracji ze względu na przebyte urazy lub przebieg choroby są niemożliwe lub trudne do osiągnięcia, tam dzięki Terapii Manualnej szukamy i tworzymy mechanizmy kompensacyjne.

Szkolenie w Terapii Manualnej obejmuje łącznie 280 godzin edukacyjnych, podzielonych zwykle na 7 modułów, każdy trwa 5 dni. Kurs zakończony jest egzaminem teoretyczno-praktycznym. Po każdym ukończonym module uczestnik otrzymuje zaświadczenie, a po zdanym egzaminie końcowym – Certyfikat Terapeuty Manualnego.

Program kursu w zakresie merytorycznym i ilościowym odpowiada „Szkole Niemieckiej Terapii Manualnej”, skąd czerpie najwięcej inspiracji. Został dostosowany do zmieniających się światowych trendów w zakresie ICF, obowiązujących w Polsce przepisów prawa i wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Prowadzony jest przez doświadczonego instruktora OMT.

Zajęcia prowadzone są formie bardzo praktycznej, przeplatane krótkimi wykładami z teorii. Instruktor prezentuje także na każdym module (I – IV) wzorcowe badanie i terapię z udziałem zaproszonych pacjentów. W ramach 2 – 3 następujących po sobie wizyt, interpretowane są spodziewane efekty krótkoterminowe stosowanych procedur oraz planowanie strategii terapii długofalowych. Omawiane są zalecane zadania domowe, dobór testów i interpretacja ich wyników.

Więcej informacji na stronie https://fabrykazdrowia.edu.pl/terapia-manualna/

Cele szkolenia i korzyści dla uczestnika

Umiejętność szybkiego badania przesiewowego (screeningu) wg modelu odrzucania mało prawdopodobnych hipotez i zawężenia badania do wskazanego regionu i potencjalnej struktury.
Umiejętność wnioskowania i budowania hipotez przyczynowo-skutkowych wyjaśniających przyczynę zaburzenia stanu funkcjonowania.
Umiejętność badania szczegółowego struktur: stawowych, nerwowych oraz mięśni.
Umiejętność wykorzystania technik leczenia chorych struktur i odtwarzania ich funkcji.
Poznanie metodyki planowania formy i obciążeń w Treningu Medycznym.
Umiejętność budowania strategii i planów leczenia u pacjentów w przebiegu dolegliwości bólowych, po urazach i zabiegach chirurgicznych.
Umiejętność badania szczegółowego struktur: stawowych, nerwowych oraz mięśni.
Umiejętność testowania i wnioskowania na podstawie uzyskiwanych wyników.
Umiejętność dokumentowania efektów terapii.
Umiejętność budowania instruktaży do samodzielnej pracy pacjenta.

Grupa docelowa

  • Szkolenie jest dedykowane fizjoterapeutom i lekarzom, niezależnie od poziomu doświadczenia.
  • Szczególnie polecane jest jako pierwsze szkolenie dla młodych i jeszcze niedoświadczonych fizjoterapeutów.

Program szkolenia

Moduł 1 (OW1) – Badanie i leczenie kręgosłupa szyjnego cz.1 oraz barku z ograniczoną ruchomością.

1. Ogólne wprowadzenie do modelu badania i koncepcji Terapii Manualnej.
2. Badanie funkcjonalne oraz techniki leczenia kręgosłupa szyjnego z typowym problemem: stawowym, mięśniowym oraz w strukturach nerwowych.
3. Badanie i leczenie ograniczenia ruchomości w stawie ramienno-łopatkowym.
4. Przykłady ćwiczeń odtwarzania aktywności dnia codziennego (stanu funkcjonowania), od przygotowania w pozycjach niskich do pozycji wysokich (siedzenia i stania).
5. Przykłady ćwiczeń (FTM) do samodzielnej pracy pacjenta.
6. Prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.

Instruktor

Ernest Wiśniewski

Fizjoterapeuta

0/5
3 Szkolenia
0 Uczestników
MSc, OMT, MBA, Instruktor Terapii Manualnej Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty nr 007

Absolwent studiów doktoranckich warszawskiej AWF oraz studiów MBA na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Uczestniczył i prezentował wykłady na ponad 40 konferencjach w Polsce i zagranicą. Odbył ponad 2000 godzin edukacji podyplomowej m. in. w zakresie metod: McKenzie (certyfikat 2003), PNF (poziom 1-5, 2006) oraz Terapii Manualnej (Szkoła Niemiecka) w Polsce i w Niemczech, uzyskując kolejno Certyfikat Terapeuty Manualnego (2006 r.) oraz Certyfikat Międzynarodowego Terapeuty Manualnego (OMT, 2009 r.). Przez kolejne 5 lat asystował na blisko 50 szkoleniach (modułach) i w 2014 roku został pierwszym polskojęzycznym Instruktorem w Szkole Niemieckiej Terapii Manualnej. Doświadczenie kliniczne zdobywa i rozwija od 2000 roku, skupiając się głównie na fizjoterapii ortopedycznej. Nieprzerwanie doskonali i rozwija warsztat pracy klinicznej i edukacyjnej w kierunku: badania, dokumentowania i wnioskowania klinicznego.

Zobacz więcej

Napisz recenzję

1590,00 

Materiał zawiera

  • Dużo praktycznej wiedzy
  • Skrypt i inne materiały szkoleniowe
  • Certyfikat uczestnictwa (z uwzględnieniem godzin edukacyjnych)
  • Dostęp do wiedzy zweryfikowanego prowadzącego
  • Organizator zapewnia również przerwy kawowo-deserowe
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping