fbpx

Terapia Manualna, moduł: Badanie i strategie leczenia kręgosłupa szyjnego

Ernest Wiśniewski
Ernest Wiśniewski
Last Update 20 grudnia 2022
0 already enrolled

O kursie

Szkolenie dostarcza rzetelną praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat badania i leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego. Wiedza ta będzie przydatna w codziennej praktyce fizjoterapeuty.

Celem szkolenia jest poszerzenie, ale i usystematyzowanie zdobytej już wiedzy z poziomu studiów lub innych odbytych wcześnie szkoleń podyplomowych.

Data:31 marca-2 kwietnia 2023 r.
Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 20 godz. edukacyjnych
Zajęcia: piątek 16:00–20:00; sobota 9:00–17:30; niedziela: 9:00–16:45

Więcej o kursie: www.fabrykazdrowia.edu.pl/szkolenia/

Korzyści z kursu

Uczestnik kursu nabędzie umiejętności badania przesiewowego (screeningu) opartego na modelu odrzucania mało prawdopodobnych hipotez prowadzących do wskazania odpowiedzialnych za problem bólowy struktur w środkowym regionie kręgosłupa szyjnego.
Uczestnik kursu Odpowiednio dobiera techniki badania manualnego i potrafi je wykonać dla oceny szczegółowej: stawów kręgosłupa szyjnego, struktur nerwowych oraz mięśni.
Uczestnik kursu potrafi interpretować i przeprowadzić wnioskowanie kliniczne z przeprowadzonego badania w formie budowania hipotez przyczynowo – skutkowych wyjaśniających przyczynę zaburzenia stanu funkcjonowania;
Uczestnik kursu odpowiednio dobiera techniki leczenia manualnego i potrafi je wykonać dla dolegliwości bólowych kręgosłupa na tle zmienionych chorobowo: stawów, struktur nerwowych lub mięśni.
Uczestnik kursu potrafi planować i realizować działania związane z odtwarzaniem ograniczonych aktywności dnia codziennego w celu poprawy stanu funkcjonowania, w tym doboru odpowiednich ćwiczeń i obciążeń w treningu medycznym.
Uczestnik kursu zna i potrafi zastosować w praktyce poszczególne elementy badania oraz identyfikuje najczęściej występujące ograniczenia stanu funkcjonowania z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego.
Uczestnik kursu zna i interpretuje typowe „wzorce bólowe” struktur: stawowych, nerwowych i mięśniowych w kręgosłupie szyjnym. Potrafi wymienić i opisać typowe cechy różnicujące dla każdej z omawianych struktur, w tym m.in.: typowy charakter i topografię bólu oraz czynniki wpływające na nasilenie i zredukowanie objawów.
Uczestnik kursu zna zasady i potrafi układać programy profilaktyczne w tym instruktaże do samodzielnej pracy pacjenta, podtrzymujące efekty leczenia i przeciwdziałające nawrotom dolegliwości bólowych w schorzeniach mięśniowo-szkieletowych.
Uczestnik kursu identyfikuje i wskazuje czynniki zagrożenia dla leczenia manualnego tzw. „red flags”. Wie w jakich zachować szczególną ostrożność i skierować pacjenta do dalszej diagnostyki.

Materiał zawiera

 • Dużo praktycznej wiedzy
 • Skrypt i inne materiały szkoleniowe
 • Certyfikat uczestnictwa (z uwzględnieniem godzin edukacyjnych)
 • Dostęp do wiedzy zweryfikowanego prowadzącego
 • Organizator zapewnia również przerwy kawowo-deserowe

Grupa docelowa

 • Kurs przeznaczony dla studentów 4 i 5 roku kierunku fizjoterapia i fizjoterapeutów.
 • Szczególnie polecane jest jako pierwsze szkolenie dla młodych i jeszcze niedoświadczonych osób, ale fizjoterapeuci z dłuższym stażem pracy i doświadczeniem znajdą tu również możliwość wzbogacenia i urozmaicenia swojego warsztatu pracy.

Plan kursu

Wprowadzenie do badania kręgosłupa szyjnego.

Badanie i leczenie stawów kręgosłupa.

Badanie i leczenie struktur nerwowych.

Badanie i leczenie problemu mięśniowego.

Przykłady ćwiczeń do samodzielnie wykonywanej pracy

Instruktor

Ernest Wiśniewski

Fizjoterapeuta

0/5
4 Kursy
0 Opinii
0 Uczestników
MSc, OMT, MBA, Instruktor Terapii Manualnej Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty nr 007

Absolwent studiów doktoranckich warszawskiej AWF oraz studiów MBA na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Uczestniczył i prezentował wykłady na ponad 40 konferencjach w Polsce i zagranicą. Odbył ponad 2000 godzin edukacji podyplomowej m. in. w zakresie metod: McKenzie (certyfikat 2003), PNF (poziom 1-5, 2006) oraz Terapii Manualnej (Szkoła Niemiecka) w Polsce i w Niemczech, uzyskując kolejno Certyfikat Terapeuty Manualnego (2006 r.) oraz Certyfikat Międzynarodowego Terapeuty Manualnego (OMT, 2009 r.). Przez kolejne 5 lat asystował na blisko 50 szkoleniach (modułach) i w 2014 roku został pierwszym polskojęzycznym Instruktorem w Szkole Niemieckiej Terapii Manualnej. Doświadczenie kliniczne zdobywa i rozwija od 2000 roku, skupiając się głównie na fizjoterapii ortopedycznej. Nieprzerwanie doskonali i rozwija warsztat pracy klinicznej i edukacyjnej w kierunku: badania, dokumentowania i wnioskowania klinicznego.

Zobacz więcej

Write a review

78

960,00 

Level
Wszystkie poziomy

Materiał zawiera

 • Dużo praktycznej wiedzy
 • Skrypt i inne materiały szkoleniowe
 • Certyfikat uczestnictwa (z uwzględnieniem godzin edukacyjnych)
 • Dostęp do wiedzy zweryfikowanego prowadzącego
 • Organizator zapewnia również przerwy kawowo-deserowe